div#header

Wednesday, October 22, 2008

გაეროს პროგრამა ბიზნესმენების დასახმარებლად

გაეროს განვითარების პროგრამით აჭარაში ახალი პროექტი ამოქმედდა, რომელიც სიღარიბის დაძლევასა და ეკონომიკურ წინსვლაზეა ორიენტირებული. ფონდი რეგიონში ერთდროულად ხუთი მიმართულებით იმუშავებს.

ირმა ზოიძე/ბათუმელები

პროექტით გათვალისწინებულია: სამუშაო ბაზრის შესწავლა და კვალიფიცირებული კადრების მომზადება, დამწყები ბიზნესმენების ხელშეწყობა, ქალაქის ეკონომიკური განთვითარების პრიორიტეტების განსაზღვრა და სოფლის მეურნეობის სფეროში ახალი კულტურების დამკვიდრება. ყველა ამ მიმართულებით მუშაობას საერთაშორისო ორგანიზაცია მსოფლიო გამოცდილებაზე დაყრდნობით აპირებს. განსაკუთრებული სიახლე კი ე.წ. `ბიზნესინკუბატორია~, რომელიც დამწყები ბიზნესისთვის იქმნება.
ბიზნესინკუბატორი დამწყებ საქმოსნებს საქმიანობის სწორედ იმ ეტაპზე ეხმარება, როცა მათ ყველაზე მეტად უჭირთ თავის დამკვიდრება. მისი საშუალებით გაცილებით იოლად და სწრაფად არის შესაძლებელი წარმატების მიღწევა. ხშირად, ახალდამწყებ ბიზნესმენს, მხოლოდ საკუთარ ცოდნასა და ინტუიციაზე დაყრდნობით უწევს გადაწყვეტილების მიღება. კვალიფიციური იურისტის, ეკონომისტისა და ბუღალტრის დასაქმებაზე ოცნებაც კი შეუძლებელია. ქართულ რეალობასაც თუ გავითვალისწინებთ, შეიძლება ითქვას, რომ პრობლემა არა მარტო დამწყებ, არამედ უკვე შემდგარი მეწარმეებისთვის ბიზნესის არასწორი მართვა და მასთან დაკავშირებული ეკონომიკური თუ სამართლებრივი საკითხებია.

ბიზნესინკუბატორის წევრების ყველაზე დიდი პრივილეგია სწორედ კვალიფიციური კადრებია, რომლებიც კონკურსის შედეგად შეირჩევიან. ისინი დამწყებ ბიზნესმენებს არა მარტო კონსულტაციებს გაუწევენ სამართლებრივ, ბუღალტრულ და ეკონომიკურ საკითხებში. მოწვეული სპეციალისტები ინკუბირებული კომპანიებისთვის ყველა ამ მიმართულებით მიმდინარე სამუშაოებსაც შეასრულებენ.

ამ სამსახურის კიდევ ერთი, არანაკლებ მნიშვნელოვანი ფაქტორი ტექნიკური და ორგანიზაციული საკითხების ეფექტურად და ნაკლები ხარჯებით მოგვარებაცაა. ამ არაკომერციულ, არამომგებიან ორგანიზაციის წევრებს საერთო საოფისე ფართობი, ინვენტარი, ტექნიკა და კომუნიკაციის საშუალებები ექნებათ.

ბიზნესინკუბატორის ყოველდღიური მართვა დირექტორს ევალება, რომელიც ინკუბატორის ფინანსურ და სამართლებრივ მუშაობას უზრუნველყოფს. მანვე უნდა იფიქროს რესურსებისა და მომსახურების პირობებზე. დირექტორს ევალება კონსულტაციების, ტრენინგების ორგანიზება და ინკუბატორს გარეთ არსებულ ორგანიზაციებთან, ინსტიტუტებთან ურთიერთობა.

ინკუბატორი იარსებებს საწევრო შენატანების საშუალებით, რომელსაც თავად ინკუბირებული ორგანიზაციები გადაიხდიან. გადასახადის ოდენობა ჯერ ცნობილი არ არის. გაეროს განვითარების პროგრამის, აჭარის ეკონომიკური განვითარების პროექტის მენეჯერის, ლაშა კომახიძის თქმით, ჯერ არც ის არის ცნობილი, თუ ვინ შეიძლება გახდნენ ინკუბატორის წევრები: `კვლევების საფუძველზე გამოჩნდება, თუ რა მოთხოვნა იქნება ახალდამწყები ბიზნესმენებისაგან და რა ტიპის დამწყებ ბიზნესმენებს მოუყრის თავს ჩვენი ინკუბატორი, თუმცა, ჩემი ვარაუდით, ეს შერეული, სხვადასხვა მცირე მეწარმეების ორგანიზაცია იქნება~.

ბიზნესინკუბატორში გაწევრიანებისთვის გარკვეული სახის მოთხოვნების დაკმაყოფილებაა აუცილებელი. ის, რომ დამწყები ბიზნესმენის საქმიანობას, მოგების თვალსაზრისით, კარგი პერსპექტივები აქვს, გაწევრიანებისთვის განმსაზღვრელი ვერ გახდება.

`ჩვენ ორიენტირებული ვართ ბიზნესზე, რომელიც დღეს ფეხს იდგამს და მისი განვითარების შემდგომ წარმოების გაზრდისა და ადამიანების დასაქმების პერსპექტივას ქმნის~, _ აცხადებს ლაშა კომახიძე.

ინკუბაციის პროცესში მონაწილეობის მსურველი ავსებს აპლიკაციის ფორმას, რომელშიც მაქსიმალურად იქნება წარმოჩენილი მეწარმის მისწრაფებები, შესაძლებლობები და მათი ურთიერთშესატყვისობა. სააპლიკაციო ფორმის საფუძველზე ინკუბატორის დირექტორი და კონსულტანტთა ჯგუფი, მაქსიმალურად ეფექტურად დაგეგმავენ წინასააპლიკაციო ღონისძიებების ნუსხას. გაეროს რეგიონალური წარმომადგენლის განცხადებით, ბიზსესინკუბატორმა საქმიანობა პროექტის მიხედვით, მომავალი წლის მაისში უნდა დაიწყოს.

ინკუბატორის დამაარსებლები რუმინეთისა და აჭარის მთავრობები და გაეროს განვითარების ფონდია. სამეთვალყურეო საბჭოც სწორედ მათი წარმომადგენლებით დაკომპლექტდება. მისი ფუნქცია, ძირითადად, მონიტორინგია.

ბიზნესინკუბატორის შექმნის იდეა ამერიკელებს ეკუთვნით. მეოცე საუკუნის 50-იან წლებში, როცა ეს ქვეყანა ეკონომიკური კრიზისის წინაშე იდგა, დამწყებმა ბიზნესმენებმა, რომლებმაც ყველაზე მეტად იწვნიეს საკუთარ თავზე მისი შედეგები, პრობლემებისგან თავის დაღწევა საკუთარი რესურსების გაერთიანებით გადაწყვიტეს. იდეამ იმდენად გაამართლა, რომ მისი გამოყენება უფრო მოგვიანებით, 70-იან წლებში ევროპაშიც დანერგეს.

საერთო კადრების, ფართისა თუ სხვა რესურსების გამოყენების მცდელობა საქართველოშიც ბევრ დამწყებ ბიზნესმენს აქვს, თუმცა ეს სამართლებრივად გაფორმებული და ფუნქციურად განსაზღვრული არ არის. ბიზნესინკუბატორი კი, ყველა შესაძლო პრობლემის გადაჭრას ითვალისწინებს.


No comments: