div#header

Wednesday, November 5, 2008

სპეცუბანი და... უმისამართოები

{თედო ჯორბენაძე/ბათუმელები}

არჩევნები შედგა. როგორც უსკოში აცხადებენ, ყველაფერი რიგზეა. უსკოს ინფორმაციით, დარღვევები მხოლოდ სამ უბანზე დაფიქსირდა და კითხვები რომ არ გაჩნდეს, სამივე უბნის შედეგებს გააუქმებენ.

ევროკავშირის წარმომადგენელს, რომელიც ბათუმში 3 ნოემბრის აჭარის უმაღლესი საბჭოს არჩევნებზე დასაკვირვებლად მოავლინეს და რომელსაც ოფიციალური კომენტარის გაკეთების უფლება არ აქვს (შესაბამისად, მის ვინაობას ვერ დავასახელებთ), ეგონა, რომ გაუქმებული სამი უბნიდან ერთ-ერთი ბათუმის #74 უბანი, ანუ ის უბანი იქნებოდა, სადაც თვითონ დაესწრო ხმების დათვლას. მაგრამ ამ სტატიის მომზადების დროს #74 უბნის გაუქმების შესახებ უსკოს არაფერი უთქვამს.

#74 სპეცუბანზე ევროკავშირის დამკვირვებლის მიერ აღმოჩენილი დარღვევები და საეჭვო გარემოებები, რაზედაც `ბრიუსელისთვის მომზადებულ ანგარიშში დაწერენ~, ასეთია: `თავიდანვე საეჭვო ის მოგვეჩვენა, რომ შვიდის წუთებისთვის ყუთი ბიულეტენებით უკვე სავსე იყო.

მოგვიანებით, წილისყრის მიხედვით ხმები ვისაც უნდა დაეთვალა თქვა, რომ ამ საქმის კეთება არ შეეძლო. მოკლედ, ამის კეთება იმას დაევალა, `ვისაც შეეძლო~.
როდესაც ხმების დათვლა დაიწყეს, ერთმა დამთვლელმა ყველას გასაგონად სხვები გააფრთხილა, რომ ათ-ათობით გადაწყობილი ბიულეტენების შეკვრისთვის თითო-თითო გამოეკლოთ. ანუ ისედაც გადატენილ საარჩევნო ყუთს ხმებს ხელოვნურად კიდევ ამატებდნენ. ამას ყველა დამკვირვებელი ხედავდა. `ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის~ წარმომადგენელს ვკითხე თუ რატომ არ ახდენდა რეაგირებას. როცა მივხვდი, რომ ის შეშინებული იყო, ამის გამოსწორება პირადად მოვითხოვე~.

ევროკავშირის დამკვირვებლის თქმით, ასეთი უხეში დარღვევები, სხვაგან არც ერთ უბანზე არ დაუფიქსირებია.
რა ხდება #79 ბათუმის საარჩევნო ოლქის ე.წ. 74-ე სპეცუბანზე. ამ უბანზე, ოფიციალური ინფორმაციით, ხმას ძალოვანი უწყების (ძირითადად დაცვის პოლიციის) თანამშრომლები და ე.წ. უმისამართოები აძლევენ. მისამართის გარეშე სიაში შეყვანილი 333 ამომრჩევლიდან (მათ შორის დევნილები) არც ერთზე არ იყო მითითებული მათი ფაქტობრივი საცხოვრებელი ადგილი.

3 ნოემბრის არჩევნებისთვის უბანში გამოკრულ სიაში ჩაწერილი ჰყავდათ ის მოქალაქეებიც, რომლებიც აჭარის ადმინისტრაციულ საზღვრის გარეთ ცხოვრობენ, მაგალითად, ოზურგეთის, ლანჩხუთის, ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტების სოფლებსა და ქუთაისში მცხოვრები ადამიანები (250-ზე მეტი ამომრჩეველი).

კანონმდებლობით, აჭარის უმა¬ღ¬ლესი საბჭოს არჩევნებში ხმის მიცემის უფლება მხოლოდ ავტონომიურ რესპუბლიკაში რეგისტრირებულ მოქალაქეებს აქვთ.
თუმცა, ამასთან დაკავშირებით უსკოს იურიდიულმა სამსახურმა განმარტა: `უმაღლესი საბჭოს საარჩევნო კანონის მე-17 მუხლის მე-9 პუნქტისა და საარჩევნო კოდექსის მე-10 მუხლის მე-11 პუნქტის თანახმად, სამხედროები ხმას დისლოკაციის ადგილზე აძლევენ~.74-ე უბანს განსაკუთრებული დატვირთვა ჰქონდა 5 იანვრის საპრეზიდენტო არჩევნების დროსაც. მაშინ კანდიდატმა სააკაშვილმა კანდიდატ გაჩეჩილაძეზე ძირითადი უპირატესობა ბათუმში სწორედ ამ უბნიდან შესული ხმებით მოიპოვა.

No comments: